Rss

خروجی اخبار سازمان

خروجی RSS اخبار سازمان
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=11&format=feed&type=rss

خروجی RSS اخبار معاونت برنامه ریزی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=61&format=feed&type=rss

خروجی RSS اخبار معاونت توسعه منابع انسانی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=62&format=feed&type=rss

خروجی RSS اخبار معاونت تولیدات گیاهی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=80&format=feed&type=rss

خروجی RSS اخبار معاونت تولیدات دامی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=54&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت امور اراضی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=59&format=feed&type=rss

خروجی RSS اخبار مدیریت شیلات و امور آبزیان
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=55&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت شهرستان زنجان
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=52&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت حوزه ریاست
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=92&format=feed&type=rss

خروجی RSS حوزه نمایندگی ولی فقیه
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=95&format=feed&type=rss

خروجی RSS اداره حقوقی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=96&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت ماهنشان
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=66&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت شهرستان خدابنده
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=63&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت شهرستان ابهر
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=53&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت شهرستان خرمدره
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=64&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت صنایع کشاورزی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=69&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت جهاد کشاورزی ایجرود
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=65&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت ترویج هماهنگی کشاورزی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=68&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت آب و خاک
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=93&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت شهرستان طارم
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=67&format=feed&type=rss

خروجی RSS گروه توسعه روستائی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=73&format=feed&type=rss

خروجی RSSهسته گزینش
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=71&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت ارزیابی عملکرد
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=94&format=feed&type=rss

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
4807
14394
7527264

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


آدرس جهاد کشاورزی زنجان

امروز : سه شنبه 12 فروردين 1399

آخرین تاریخ به روز رسانی 4 ساعت و-9 دقیقه قبل می باشد