سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال ۱۳۹۶، اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغال

Rss

خروجی اخبار سازمان

خروجی RSS اخبار سازمان
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=11&format=feed&type=rss

خروجی RSS اخبار معاونت برنامه ریزی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=61&format=feed&type=rss

خروجی RSS اخبار معاونت توسعه منابع انسانی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=62&format=feed&type=rss

خروجی RSS اخبار معاونت تولیدات گیاهی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=80&format=feed&type=rss

خروجی RSS اخبار معاونت تولیدات دامی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=54&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت امور اراضی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=59&format=feed&type=rss

خروجی RSS اخبار مدیریت شیلات و امور آبزیان
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=55&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت شهرستان زنجان
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=52&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت حوزه ریاست
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=92&format=feed&type=rss

خروجی RSS حوزه نمایندگی ولی فقیه
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=95&format=feed&type=rss

خروجی RSS اداره حقوقی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=96&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت ماهنشان
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=66&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت شهرستان خدابنده
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=63&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت شهرستان ابهر
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=53&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت شهرستان خرمدره
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=64&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت صنایع کشاورزی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=69&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت جهاد کشاورزی ایجرود
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=65&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت ترویج هماهنگی کشاورزی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=68&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت آب و خاک
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=93&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت شهرستان طارم
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=67&format=feed&type=rss

خروجی RSS گروه توسعه روستائی
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=73&format=feed&type=rss

خروجی RSSهسته گزینش
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=71&format=feed&type=rss

خروجی RSS مدیریت ارزیابی عملکرد
http://agrizanjan.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=94&format=feed&type=rss

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


آدرس بر روی نقشه

امروز : شنبه 26 اسفند 1396

آخرین تاریخ به روز رسانی پنج شنبه 24 اسفند 1396 9:06:30 ق ظ می باشد