سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

تماس با ما

سوال 1.  آیامی دانیددرصورت عدم تنظیم کمباین چنددرصدازگندم شما هدرخواهدرفت؟

پاسخ 1. 15درصد


سوال 2. آیامیدانیددربرداشت گندم باکمباین رطوبت دانه چقدرباشد؟

پاسخ 2. 15درصد


سوال 3. آیامیدانیدکاه زیاددرمخزن کمباین نشانگرعدم تنظیم کدام قسمت می باشد؟

پاسخ 3. پنکه باد


سوال 4. آیامیدانیدکه بیشترین تلفات گندم درکدام قسمت کمباین اتفاق می افتد؟

پاسخ 4. درپلاتفرم(سکوی برداشت).


سوال 5. اگردانه ازانتهای کمباین خارج شودکدام قسمت خوب تنظیم نمی باشد؟

پاسخ 5. دورپنکه بادزیادمیباشد.


سوال 6. اگردانه شکسته درمخزن کمباین مشاهده می شودکدام قسمت آن تنظیم نیست؟

پاسخ 6. سیستم خرمنکوبی


سوال 7. پمپ مناسب سمپاشی سموم نوع سوسپانسیون (suspension)معمولا ازکدام نوع است؟

پاسخ 7. غشایی یاپیستونی


سوال 8. چرا به هنگام عملیات خاکورزی کشش زنجیرهای کناری بازوهای تحتانی تراکتورکم درنظرگرفته می شود؟

پاسخ 8. فرمان گیری راحت تراکتوروادوات درسرپیچها.


سوال 9. درصورت خوابیدگی محصول ،کمباین بایددرچه جهتی برداشت نماید؟

پاسخ 9. درجهت خواب محصول


سوال 10. درهنگام تشکیل یک گره دربسته بندعلوفه،پیستون چندرفت وبرگشت انجام می دهد.

پاسخ 10. نیم حرکت


سوال 11. فرماندهی وهدایت تراکتورهای چرخ زنجیری توسط..........انجام می شود.

پاسخ 11. کاهش دادن سرعت یکی اززنجیرها


سوال 12. مصرف سوخت موتوردیزل نسبت به موتوربنزینی چگونه است؟

پاسخ 12. کمتراست


سوال 13. میزان سیکل حرکت پلانجردرون بیلربطورمتوسط چندمرتبه دردقیقه می باشد.

پاسخ 13. 80مرتبه دردقیقه


سوال 14. هنگام ایجادجرقه دهانه پلاتین چگونه است؟

پاسخ 14. دهانه پلاتین باز است


سوال 15. کدام عامل بروزن بسته های ایجادشده توسط بیلرمکعبی تاثیرگذاراست؟

پاسخ 15. میله های فشرده کننده


سوال 16. یک ردیفکارذرت دارای چرخ زمینی بامحیطی برابر2متراست ونسبت دنده محرک این چرخ به چرخ موزع4/1می باشد.بذرکاردارای موزع صفحه ای 10حفره ای است.فاصله بذرچندسانتی مترخواهدبود؟

پاسخ 16. 5سانتی متر


 

سوال 1. آیا امکان استفاده از کمک بلاعوض دولتی در اراضی که در سنوات گذشته از کمک بلاعوض دولتی استفاده نموده اند جهت نوسازی و بهسازی اراضی مذکور وجود دارد؟

پاسخ 1. خیر – با توجه به دستورالعمل های معاونت محترم آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی تا کنون هیچگونه مجوزی جهت پرداخت کمک بلاعوض دولتی به این اراضی ارائه نگردیده است.


سوال 2. آیا امکان پرداخت کمک بلاعوض دولتی در طرح های آبیاری تحت فشار که توسط خود متقاضیان و بدون نظارت دستگاه های ناظر اجرا شده است وجود دارد؟

پاسخ 2. خیر – پرداخت کمک بلاعوض دولتی فقط به طرح های مصوب کمیته فنی سازمان نظام مهندسی که توسط پیمانکاران مجاز و تحت نظارت دستگاه های نظارتی انجام شده باشد قابل پرداخت می باشد.


سوال 3. آیا امکان پیگیری وضعیت پرونده آبیاری تحت فشار بدون مراجعه حضوری مقدور می باشد؟

پاسخ 3. بله – مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان جهت رفاه حال کشاورزان عزیز اقدام به راه اندازی سامانه رهگیری پرونده های آبیاری تحت فشار در فضای اینترنت نموده است که در سامانه مذکور متقاضیان می توانند در هرلحظه از وضعیت پرونده خود با خبر شوند.که آدرس سامانه مذکو عبارت است از: www.irri-zanjan.ir


 سوال 4. در اراضی پایاب چاه های شراکتی چگونه میتوان جهت تجهیز اراضی به سیستم های نوین آبیاری اقدام نمود؟

پاسخ 4. پرداخت کمک بلاعوض دولتی در اینگونه از اراضی با اعلام آمادگی مالکین حداقل 70 درصد مساحت اراضی امکان پذیر می باشد.


سوال 5. میزان کمک بلاعوض دولت در طرح های آبیاری تحت فشار به چه میزان می باشد؟

پاسخ 5. میزان کمک بلاعوض دولتی جهت اجرای طرح های آبیاری تحت فشار شامل 85 درصد هزینه طرح می باشد.


 

 

سوال 1. فرمولاسیون رایج آفت کشها در ایران و جهان چیست؟

پاسخ 1. انواع فرمولاسيون آفت کشها عبارتند از


آئروسل  ..............................................................................................  AE

ماده مؤثره  ..........................................................................................   AI

طعمه بصورت دانه ................................................................................... AB

طعمه..................................................................................................... B

طعمه بصورت بلوك  ................................................................................. BB

سوسپانسيون ( تعليق ) كپسولي............................................................  CS

پودر ( گرد ) ............................................................................................ D

مايع قابل انتشار در آب............................................................................. DC

گرانول / پودر قابل انتشار در آب................................................................... DF

گرانول قابل پخش در آب............................................................................. DG

پودر قابل گردپاشي................................................................................... DP       

پودر براي ضد عفوني خشك بذر.................................................................. DS  

مايع اموسيون شونده  .............................................................................  EC  

امولسيون ،آب در روغن.............................................................................  EO

امولسيون براي ضد عفوني بذر  .................................................................. ES

امولسيون ، روغن در آب ..........................................................................  EW

مايع قابل انتشار براي ضد عفوني بذر .......................................................... FS  

گرانول.................................................................................................... GR

گاز ........................................................................................................ Ga

طعمه به صورت گرانول  .............................................................................. GB

گاز تحت فشار.......................................................................................... GS

مايع.......................................................................................................    L

مايع براي ضد عفوني بذر ..........................................................................   LS

ميكروامولسيون......................................................................................... ME

ميكروگرانول.............................................................................................. MG

روغن قابل انتشار....................................................................................... OD

مابع قابل انتشار در روغن ...........................................................................   ODC

امولسيون روغني ....................................................................................   OEC

پودر .........................................................................................................    P

خمير.......................................................................................................... PA

طعمه بصورت صفحه ..................................................................................... PB

طعمه آماده مصرف  ....................................................................................    RB

كيسه قابل حل در آب..................................................................................     SB

سوسپانسيون ( تعل  ..................................................................................   SC

گرانول قابل حل در آب ...................................................................................   SG

مايع قابل حل در آب   ...................................................................................    SL

پودر قابل حل در آب  ....................................................................................... SP

پودر محلول براي ضد عفوني بذر  .......................................................................SS

قرص............................................................................................................. TB

ماده تكنيكال.................................................................................................. TC

مايع با حجم بسيار كم  .................................................................................. UL

حجم بسيار كم  ..........................................................................................   ULV

مكعب مومي.................................................................................................. WB

گرانول قابل پخش در آب  ................................................................................   WG

پودر با قابليت تر شوندگي................................................................................. WP

پودر تر شونده براي ضد عفوني بذر   .................................................................  WS
 

 

سوال 1. واحد قیمت خرید وفروش خوراک وبچه ماهی چگونه است ؟

پاسخ 1.
1- قیمت خوراک براساس نوع آن که -الف اکسترود (شناور) -ب -پلت وسن ماهی(تا5 گرم استارتر - تا 30 گرم پیش پرواری - پرواری)کیلویی   تعیین میگردد
2-قیمت بچه  ماهی براساس نژاد-وزن (گرمی ) قطعه ای تعیین می گردد  - مثال  5گرمی فرانسوی (گرم اول 1350 ریال هر گرم افزایشی 150 ریال درنهایت قیمت هرقطه 1950ریال محاسبه می گردد)


 • شرایط اولیه برای تقاضای پرورش ماهی چیست ؟

الف- داشتن آب و دمای آب مناسب :

 1.  دمای آب برای ماهبان سردآبی بین 18-12 درجه سانتی گرادو دبی آب برای ماهیان سردآبی حداقل یک لیتر در ثانیه
 2. دمای آب برای ماهیان گرمابی  بالای 20  درجه سانتی گراد ودبی آب برای ماهیان گرمابی 2 لیتر در ثانیه به ازای هر هکتار

      ب -دارا بودن زمین با موقیعت و شرایط مساعد :

 1. حداقل زمین برای احداث استخر پرورش ماهیان سردآبی 200 مترمربع بوده که شیب زمین و نوع بافت خاک در ساخت سازه  تاثیر گذار نیست .
 2. حداقل زمین برای ماهیان گرمابی در استخر خاکی یک هکتارکه می بایست شیب زمین یک درصد و نوع بافت خاک عمدتاً  رسی ( 40-30 درصد ) باشد  .

تذکر: برای پرورش کپور معمولی به صورت تک گونه ای مساحت استخر می بایست 150 مترمربع و نوع سازه بتنی و حداقل آبدهی نیز یک لیتر در ثانیه باشد .

 • شرایط احداث مزرعه پرورش ماهی؟

برای احداث مزرعه  ابتدا مجوز برداشت منبع آبی و مدارک مالکیت زمین تحویل شیلات می گردد وپس ازآن نسبت به تهیه کروکی توسط شرکتهای واجد شرایط اقدام و بعد از بررسی محل مورد نظراز نظرواقع نشدن در حرایم مزارع و یا صنایع دیگر ، حرائم راه ، برق و ... استعلامات از :

 1. اداره منابع طبیعی و یا مسکن و شهر سازی شهرستان  مربوطه مبنی بر واقع نشدن زمین در حرایم ادارات موصوف .
 2. مدیریت توزیع برق شهرستان جهت قرارنگرفتن طرح در حرائم شبکه های فشار قوی ، متوسط و ضعیف .
 3. اداره مالیاتی شهرستان مبنی بر عدم بدهی مالیاتی و باطل نمودن تمبر.
 4.  شبکه دامپزشکی شهرستان مبنی بر تائید محل اجرای طرح جهت انجام فعالیت و یا ظرفیت تعیین شده

انجام و پس  از ارائه جواب استعلامات و طرح توجیهی ( طرح توجیهی برای ظرفیت های 2، 3 ، 4 ، 8 و12 به صورت تیپ توسط شیلات استان تهیه گردیده و برای ظرفیتهای بالاتر می بایست طرح توجیهی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهیه گردد ) ، صدور پروانه تاسیس توسط مدیریت شیلات به نمایندگی از سازمان جهاد کشاورزی انجام    می گیرد .

تذکر : برای ساخت استخرهایی بتنی تا مساحت 600 مترمربع و استخرهای خاکی با مساحت های متغیر نیاز به استعلام از امور اراضی استان نمی باشد ولی در غیر اینصورت می بایست پس از تشکیل پرونده و دریافت مجوز از امور اراضی نسبت به  صدور پروانه تاسیس واحداث مزرعه براساس طرح توجیهی اقدام نمود .

 

 • چگونگی تهیه نهاده ها ؟

برای مباحث آبزی پروری تهیه کلیه نهاده هااز قبیل تامین بچه ماهی ، خوراک ماهی  و انواع تجهیزات بر عهده آبزی پرور می باشد ولی می توان از مشاوره همکاران شیلاتی جهت برآورد تعداد بچه ماهی ، مقدار خوراک و نوع تجهیزات مناسب بهره جست . قابل ذکر اینکه اسامی و شماره تماس تامین کنندگان نهاده های فوق در این سایت موجود می باشد .

 • شرایط دریافت تسهیلات بانکی ؟

تسهیلات بانکی شامل تسهیلات بانکی سرمایه ای و تسهیلات بانکی جاری می باشد

تسهیلات سرمایه ای : دارابودن پروانه تاسیس جهت دریافت این تسهیلات الزامیست .

تسهیلات جاری : دارابودن پروانه بهره برداری جهت دریافت این تسهیلات الزامیست .

لذا برای دریافت تسهیلات بانکی سرمایه ای متقاضی می بایست برای دریافت 80% هزینه ساخت و ساز و خرید تجهیزات و 80 درصد خرید بچه ماهی و خوراک بر اساس طرح توجیهی نسبت به تقاضای وام اقدام و در صورت تخصیص اعتبارات شیلاتی به استان متقاضی براساس اولویت معرفی خواهد شد .

 • نحوه فروش محصول ؟

فروش محصولات تولیدی توسط بهره بردار و یا تعاونی آبزی پروری شهرستان انجام می پذیرد .

 • نحوه شرکت در دوره های آموزشی ؟

شرکت در دوره های آموزشی شیلات برای عموم آزاد بوده و علاقمندان می توانند با مراجعه واحد آموزش و ترویج مدیریت امور شیلات و آبزیان و یا از طریق سایت سازمان جهاد کشاورزی در این دوره های ثبت نام کنند همچنین می توانند جهت دریافت اطلاعات  بیشتر با شماره 33137236 تماس حاصل فرمایند .

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
1986
48068
4216244


IP شما : 54.198.15.20

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


امروز : سه شنبه 24 مهر 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی 0 ساعت و29 دقیقه قبل می باشد