سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی:

-مطالعه، بررسی و نظارت عالی بر كلیه امور توسعه مدیریت و منابع انسانی اعم از: اداری، مالی، رفاهی، پشتیبانی، استخدامی و تشكیلاتی در سطح سازمان جهاد كشاورزی و شهرستان‌ها و مراكز جهاد كشاورزی در سطح استان

-تعیین سیاست‌ها و تصمیم سازی به‌منظور بازنگری و بهینه‌سازی نظام‌های مدیریتی (تصمیم سازی، تصمیم‌گیری، نظارت، هماهنگی و...) و زمینه‌سازی برای استفاده از رویكردها و روش‌های نوین مدیریتی در سطح سازمان.

-برنامه‌ریزی و تعیین خط‌مشی‌های لازم جهت تهیه و تدوین برنامه‌های مناسب برای استقرار چرخه بهره‌وری و مدیریت كیفیت در سطح سازمان.

-نظارت و پیگیری و اقدام لازم برای سازمان‌دهی و بهبود فرایندها و روش‌های انجام كار، جذب، نگهداری و بهسازی نیروی انسانی در سازمان جهاد كشاورزی.

-نظارت، بررسی و اقدام در جهت اصلاح مستمر ساختار تشكیلاتی سازمان جهاد كشاورزی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه با هماهنگی وزارت متبوع

-هدایت و نظارت كلی بر تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های لازم در مورد امور اداری، تشكیلاتی، مالی، پرسنلی، رفاهی و تداركاتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و ارائه راهكارهای لازم به كلیه واحدهای سازمان.

-هدایت، ساماندهی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری، مالی و استخدامی وزارت جهاد كشاورزی در سطح كلیه واحدهای ستادی و شهرستان‌های تابعه سازمان جهاد كشاورزی استان

-برنامه‌ریزی و تعیین خط‌مشی‌های لازم جهت طراحی و اجرای برنامه‌های مالی سازمان و نظارت عالیه بر هزینه كرد كلیه اعتبارات اعم از هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان


گروه نوسازی و تحول اداری:

-برنامه‌ریزی و مشاركت در کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با تهیه و تدوین برنامه جامع نیروی انسانی ازجمله جذب، بهسازی، حفظ، نگهداری، جابجایی و ارتقاء نیروی انسانی و افزایش انگیزه آن‌ها

-انجام بررسی‌های لازم به‌منظور كارسنجی و برآورد نیروی انسانی موردنیاز با همكاری واحد ذی‌ربط و چگونگی تأمین آن از داخل دستگاه

-برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر امور مربوط به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی، آموزش و بهسازی كاركنان در سطح سازمان ، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران و كاركنان و اجرای برنامه تربیت مدیران آینده در سازمان

 - انجام مطالعات، تنظیم طرح‌ها و تهیه برنامه‌های مناسب در خصوص حسن مدیریت و امور مدیران سازمان در زمینه‌های انتخاب، انتصاب، ارتقاء، توسعه، آموزش، جبران خدمت و پاداش‌ها، ارزیابی و تداوم خدمت آنان

-برنامه‌ریزی و پیگیری وظایف دبیرخانه‌ای كارگروه راهبری توسعه مدیریت سازمان و کمیته‌های ذیل كارگروه

-بررسی و برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر واگذاری وظایف و اختیارات به واحدهای عملیاتی در جهت تمرکززدایی

مطالعه، تهیه و تدوین فرم‌ها، كنترل فرم‌های اداری، مالی، پشتیبانی و اختصاصی، كدگذاری، اصلاح و بهنگام سازی آن‌ها.

-برنامه‌ریزی و مشاركت در تهیه و تدوین برنامه جامع استراتژیك سازمان


 مدیریت امور اداری:

-برنامه‌ریزی و نظارت بر امور استخدام، بازنشستگی، نقل‌وانتقال كاركنان، ارتقاء شغلی، قوانین و مقررات اداری

-برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن جریان كلیه امور واحدهای تحت مسئولیت.

-سازمان‌دهی فعالیت‌های مرتبط و تقسیم‌کار، تعیین وظایف و حدود مسئولیت‌ها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.

-ارائه دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوطه جهت اجرا.

-شركت در کمیسیون‌ها، سمینارها، کمیته‌ها و جلسات مختلف و تهیه گزارش‌ها لازم جهت استحضار مقام مافوق.

-تشریک‌مساعی با واحدهای ذی‌ربط در تنظیم آئین‌نامه، بخشنامه و...

-اجرای خط‌مشی تعیین‌شده و اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور حسن انجام هدف‌های موردنظر.

-پیش‌بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین احتیاجات مرتبط.

-اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور پیشرفت و بهبود امور جاری.


 

 مدیریت امور مالی:

- اعمال نظارت مالی وانطباق دریافت ها وپرداخت های سازمان جهادکشاورزی استان باقوانین ومقررات جاری کشور.

 - نگهداری وتنظیم حسابهای سازمان جهادکشاورزی مطابق قوانین ومقررات وضوابط مربوطه وارسال آن به مراجع ذیربط.

- تهیه وتنظیم گزارش تفریغ بودجه سازمان درپایان هرسال وارسال آن به مراجع ذیربط. 

- نگهداری حساب اعتبارات سازمان جهادکشاورزی استان براساس قوانین بودجه سالیانه کشور.

- حفظ ونگهداری اسنادودفاترمالی سازمان جهادکشاورزی مطابق ضوابط دیوان محاسبات کشور.

- نگهداری حساب اموال دولتی سازمان ونظارت برحساب اموال وهمچنین نظارت برانبارهادرچهارچوب آئین نامه های مربوطه.

- نگهداری حساب درآمدهای سازمان جهادکشاورزی استان وتهیه وتنظیم گزارشات مربوطه به تفکیک منابع درآمدی.

- معرفی عاملین ومسئولین امورمالی  شهرستانهای تابعه وامناء اموال سازمان جهادکشاورزی استان ونظارت برعملکردآنها.

- تهیه وتنظیم لیست حقوق کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان وانجام اقدامات لازم بمنظور پرداخت حقوق ومزایای مربوطه.


مدیریت امور پشتیبانی و رفاه:

1ـ برنامه ریزی جهت ارائه تسهیلات اجتماعی و رفاهی برای کارکنان و خانواده های آنها

2ـ  توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی ، ورزشی و رسیدگی و نگهداری مجموعه ورزشی

3ـ انجام اقدامات لازم در خصوص امور بیمه ای کارکنان از طریق انعقاد قرارداد های تکمیل (درمان، عمر، حوادث) و پیگیری از طریق واحدهای ذیربط بررسی اسناد و  دارک پزشکی ارائه شده توسط پرسنل

4ـ جمع آوری و نگهداری به هنگام آمار و اطلاعات مربوط به ساختمانها ، تأسیسات ، نظارت بر خرید و فروش و اجاره و واگذاری ساختمانها و مطالعه ، بررسی و تهیه طرحهای جامع ساختمانها و تأسیسات اداری به منظور حفظ و نگهداری ، توسعه و احداث ساختمانها و تأسیسات اداری و مدیریت خوابگاه ها ، خانه های سازمانی

5ـ برنامه ریزی جهت تأمین ، نگهداری و توزیع تجهیزات ، ماشین آلات ، لوازم یدکی و سایر ملزومات اداری و مصرفی بر اساس نیازها و درخواستها و اداره امور انبارها و نظارت بر سایر منابع تدارکاتی

6ـ برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم مربوط به وسائط نقلیه اعم از شماره گذاری ، بیمه ، مجوز طرح ترافیک ، عوارض و نیز رسیدگی ، کنترل و نظارت درجهت تعمیرات کلیه خودروهای

7ـ برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم درخصوص حفظ ، نگهداری ، نظافت و تأمین بهداشت عمومی اماکن و ساختمانهای و همکاری در خصوص برگزاری گردهمایی ها، مراسم و سایر تشریفات

8ـ پیشنهاد تبصره ها و برنامه ریزی در جهت تنظیم موافقت نامه های مربوط به طرح ها و پروژه های ساختمان های اداری ، خرید تجهیزات و ماشین آلات و سایر موارد مورد نیاز

9ـ شناسایی ، آماده سازی ، برنامه ریزی و اقدام در جهت واگذاری و فروش اموال


اداره پیمان ها و قراردادها:

1-نظارت بر برگزاری تشریفات انجام مناقصات و مزایده‌های استان با هماهنگی دفتر مركزی وزارت متبوع.

2-نظارت بر پیمان‌های داخلی و خارجی استان اعم از ساختمان، نصب و راه‌اندازی، مكانیكی، خریدوفروش، تعمیر و نگهداری، خدمات مشاوره‌ای، پیمانكاری، خدماتی، پژوهشی، تحقیقاتی و آموزشی ...

3-ارائه گزارشات لازم به معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و همچنین ارائه مشاوره‌های لازم حسب درخواست و یا ضرورت.

4-برنامه‌ریزی و بررسی شرایط و وضعیت پیمانكاران و مشخصات آنان بر اساس مقررات و ضوابط حاكم بر عقد قراردادها

5-برنامه‌ریزی و نظارت بر بررسی طرح‌های زمان‌بندی‌شده و نقشه‌ها و انجام امور مربوط به تشریفات مناقصه و عقد پیمان با پیمانكاران بر اساس اصول و ضوابط حاكم.

6-انتخاب مشاوران و پیمانكاران در چهارچوب ضوابط مقرر و تائید صلاحیت حرفه‌ای آنان و ترتیب انعقاد قراردادهای مربوطه بر اساس روش‌های تعیین‌شده.

7-شركت در جلسات و سمینارها مرتبط با وظائف واحد با نظر مقام مافوق و ارائه گزارش‌های لازم و اظهارنظر در مورد مسائل مطروحه.

8- ارائه گزارشات لازم به معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و همچنین ارائه مشاوره‌های لازم حسب درخواست و یا ضرورت.


اداره حقوقی:

1-پیگیری، طرح، تعقیب، دفاع از كلیه دعاوی اعم از حقوقی یا كیفری مطروحه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دعاوی مطروحه علیه سازمان و ادارات تابعه و مدیریت‌های جهاد كشاورزی شهرستان‌ها در كلیه مراجع قضایی و انتظامی.

2-انجام امور نقل‌ وانتقال اموال غیرمنقول سازمان.

3-پیگیری برای وصول مطالبات سازمان.

4-پیگیری لازم برای اخذ اسناد مالكیت عرصه و اعیان متعلق به سازمان.

5-ارائه مشاوره حقوقی به كلیه واحدهای تابعه وابسته به سازمان و كاركنان.

6-ارائه مشاوره حقوقی در خصوص نحوه انعقاد قراردادها و تنظیم پیش‌نویس قراردادها، توافقنامه‌ها، تصمیم‌ها و الحاقی‌های قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه طریق در خصوص نحوه تنظیم.

7-حمایت قضایی از كاركنان سازمان و واحدهای تابعه در راستای وظایف محوله اداری.

8-حضور به‌موقع در مراجع قضایی اعم از دادگستری، دیوان عدالت در راستای کمیسیون‌های حل اختلاف.


اداره امور ایثارگران:

1- بررسی سوابق ایثارگری كاركنان ذینفع و نیروهای مردمی جهت تأیید آن به استناد مستندات و اعلام به امور اداری جهت صدور گواهی.

2-هماهنگی و مشاركت در تهیه ، تدوین و پیشنهاد اهداف، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اساسی اداره امور ایثارگران در چهارچوب

سیاست‌های كلان وزارت متبوع.

-3 برنامه ریزی جهت انجام دیدار با خانواده های تحت پوشش به طور مستمر

4- مشاركت در انجام مطالعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌منظور شناخت نیازها، توانمندی‌ها، مشكلات ایثارگران و ارائه

پیشنهادات لازم.

5- تجلیل و تکریم ایثارگران بوسیله برگزاری یادواره های شهدا،اردوها ،سفرهای زیارتی و سیاحتی ، جشنواره ها

6-برنامه‌ریزی و مشاركت در شناسایی، جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت و حفاظت از آثار  و اسناد، تدوین تاریخ و وقایع جنگ و نشر آثار مرتبط با دفاع مقدس به‌منظور ترویج و فرهنگ ایثار و شهادت

7- فراخوانی، توزیع و جمع آوری فرم اطلاعات ایثارگران و ثبت در سیستم رایانه

8- پیگیری و اجرای صحیح قوانین،مقررات و بخشنامه های صادره مرتبط با ایثارگران

نمابر

تلفن

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

33137137-33442466

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

عنایت اله معصومی

1

 

33137138

مسئول دفتر

علی معصومی

2

 مدیریت امور مالی

 

33137144-33442120

مدیر امور مالی

اصغر اصحابی

3

 

33137146

رئیس اداره رسیدگی به اسناد و دفتر داری وتنظیم حسابها

مصطفی خطیبی

4

 

33137147

رئیس اداره دریافت و پرداخت

ابوالفضل فروغمند

5

مدیریت امور اداری

 

33137170

سرپرست اموراداری

مجید بیگلی

6

 

33137171

معاون مدیر امور اداری

سید ناصر سید حسینی

7

 

33137172

رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفین

محمدرضا عبدلی

8

  33137172 كارشناس مسئول  امور اداري رحیم مصطفوی

9

  33137173 كمك كارشناس  امور اداري سیدحسین قاسمی

10

  33137174 كارشناس مسئول ارزشيابي كاركنان سپیده محمدی

11

  33137174 کارشناس امور اداری سیده کبری اسلامی

12

  33137175 كارشناس مسئول امورشاغلين صابر رفیعی نیا

13

  33137176 رئیس اداره استخدام و کارگزینی رباب تقی بیگلو

14

  33137177 كارشناس آمارنيروي انساني الهام رحمانی

15

  33137177 كارگزين رقیه تاران

16

مدیریت  رفاه و پشتیبانی

33443032

33442496-33137182

 مدیر رفاه و پشتیبانی

سعید مهروان

17

33545306

33137186

معاون  مدیر رفاه و پشتیبانی

اکبر بیات

18

 

33137187

رییس اداره تدارکات و امور خودرویی

مصطفی مسلمی

19

 

33137183

  رییس اداره رفاه و تربیت بدنی

حسین مخلصی

20

  33137187 رئیس اداره تدارکات و خودروئی مصطفي مسلمي

21

  33137195 رییس اداره خدمات و ساختمان حسین تقی بیگلو

22

  33137184 کمک کارشناس رفاهی فريبا قهرماني

23

  33137184 کارشناس رفاهی ثريا داودي

24

  33137210 کارشناس مسئول خدمات رفاهی کامران لطفی

25

  33137210 کارشناس تربیت بدنی ناصر حق طلب

26

  33137188 انبار دار وحید فردی

27

  33137189 کارپرداز عليرضا حيدري

28

  33137189 کارشناس حسابداری خلیل خلفی

29

  33137190 کارشناس ماشین آلات مجتبي غفاري

30

  33137191 مسئول نقلیه ساختمان شماره دو بهنام خادمی

31

  33137192 کارشناس ماشین آلات بهنام عباسي

32

  33137194 کارشناس مسئول امور ساختمان حميدرضا جعفري

33

  33137195 کارپرداز عليرضا عباچي

34

  33137195 کارشناس تأسیسات اکبر بیگلی

35

  33137198 مسئول تأسیسات ساختمان شمارة دو عزيزاله حميدي

36

  33137199 کارشناس تأسیسات ناصر مرتضی لو

37

  گروه نوسازی و تحول اداری

 

33137139

رئیس گروه نوسازی و تحول اداری

عزت اله همتی

38

 

33137140

کارشناس مسئول آموزش و بهسازی کارکنان

فائزه عابدی

39

 

33137140

کارشناس بهبود سیستم ها و اصلاح فرایندها

فرزانه پارسه

40

 اداره امور ایثارگران

 

33137165

رئیس اداره امور ایثارگران

وحید جان نثار

41

دبیرخانه سازمان

 

33137214

مسئول دبیرخانه سازمان

لیلا سلیمانی

42

  اداره امور حقوقی

 

33137221

 رئیس اداره امور حقوقی

جمال انصاری

43

اداره امور پیمانها و قراردادها

 

33137161

 رئیس اداره امور پیمانها و قراردادها

اردشیر صالحی

44

 

33137162

کارشناس مسئول امور پیمانها و قراردادها

زینب جعفری

45

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
2330
4116
4251121


IP شما : 54.198.212.30

جستجوی گوگل


امروز : سه شنبه 1 آبان 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی 3 ساعت و-24 دقیقه قبل می باشد