قوانین و مقررات

نمایش #
عنوان بازدید
قانون ارتقاءسلامت اداری ومقابله با فساد 670
آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه 751
شاخص های عمومی و سلامت اداری 664
قانون رسیدگی به تخلفات اداري 1271
قانون تشکيل جهاد کشاورزي 844
قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي 874
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی 949
دستورالعمل اجرايي ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور 1419
‌لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد 914
قانون هدفمند کردن یارانه ها 849
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آن 914
قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان 782
قانون نظام صنفي كشور 722
قانون نظام جامع دامپروری کشور 1075
‌قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت 862
قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند 2319
قانون نحوه خریدوتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی دولت 1219
قانون‌ نحوه‌ تأثير سوابق‌ منتقله‌ بر سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ 988
‌قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي 3493
‌قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت 918

ورورد/خروج