پرینت

صفحه اصلی مدیریت توسعه بازرگانی

on .

جدید ترین اخبار مدیریت توسعه بازرگانی
دانستنی های مدیریت توسعه بازرگانی


  • برگزاری سومین جلسه میز صادرات محصولات کشاورزی استان زن
  • جلسه پیگیری امکان کشت و صادرات محصولات کشاورزی در عراق
  • فراخوان شناسایی و حمایت از صادر کنندگان محصولات کشاورز
  • برگزاری جلسه هماهنگی تنظیم بازار محصولات کشاورزی
  • انجمن ارگانیک در استان زنجان تاسیس گردید

ورورد/خروج