پرینت

فروشگاه هاي مجاز سموم

on .

 

فروشگاه نگین سبز خدابنده
شرکت خدمات توسعه کشاورزی نگین سبز
نام مدیر عامل: اصغر شیری
آدرس: روستای دو تپه سفلی - خانه ترویج سابق
شماره تماس: 0912032232


فروشگاه کشاورزی بهاران زنجان
نام فروشگاه: بهاران
نام مدیر عامل: علی محمدی
میزان تحصیلات: دیپلم کشاورزی
آأرس : زنجان روستای مشمپا


فروشگاه کشاورزی امیدی زنجان
نام فروشگاه: خانه سبز
نام مدیر عامل : محسن اسکندریون
آدرس: زنجان، خیابان سعدی جنوبی، فروشگاه خانه سبز
شماره تماس: 09121416401


فروشگاه گل گشت زنجان
نام فروشگاه: گل گشت
نام مدیر عامل: مسعود علیزاده - مقصود ترابی
آدرس: زنجان چهارراه صدرجهان خ توحید نرسیده به مسجد دباغ ها پ 239
شماره تماس:09121410747


فروشگاه یکتا نهاده خدابنده
نام فروشگاه: یکتا نهاده
نام مدیر عامل: راحله رستمی
آدرس: خدابنده، خیابان امام میدان شهدا کوچه مهر 5 جنب اداره کمیته امداد
شماره تماس: 09127430153


فروشگاه خرم خدابنده
فروشگاه خرم
مدیر عامل : خرم جباری
آدرس: خدابنده، خ امام روبروی دبستان شهید رجائی و شهید محلاتی
شماره تماس: 09123424360


فروشگاه پیروز دشت محمودآباد
شرکت خدمات توسعه کشاورزی پیروز دشت
نام مدیر عامل: آیت اله شفیعی
آدرس: خدابنده دهستان محمودآباد
شماره تماس:09122420839


شرکت خرم دشت ماهان خرمدره
شرکت خرم دشت ماهان
نام مدیر عامل: سمیه جز قاسمی
آدرس: خرمدره، میدان آزادی، خ طالقانی، پ 31
شماره تماس: 09125428046


شرکت تاج سبز خرمدره
مدیر عامل: فرهاد حبیبی
آدرس: خرمدره(روستای سوکهریز)
شماره تماس: 09123423180


 فروشگاه احمدی زنجان
نام فروشگاه: شرکت باغدام زنجان
نام مدیر عامل : محمد علی احمدی
آدرس : زنجان خ خیام روبروی بسیج پ 729
شماره تماس: 09122418579


شرکت تلاشگران ایجرود
شرکت خدمات توسعه تلاشگران ایجرود
مدیر عامل: سید مهدی موسوی
آدرس: ایجرود جنب کتابخانه موسوی
شماره تماس: 09126420615


و

فروشگاه خانه سبز زنجان


فروشگاه مزرعه زنجان


شرکت صائین قلعه ابهر


شرکت زنجان کشت خیرآباد


فروشگاه قزل اوزن دوام طارم


شرکت بهشت سبز ابهر


فروشگاه سبزینه ایجرود

 

 

ورورد/خروج