جدید ترین اخبار معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی راهنمای سرمایه گذاری


چرا در استان زنجان سرمایه گذاری کنیم؟!

  برای آشنایی با سیمایی عمومی، ظرفیتها و توانمندی های استان زنجان،  پیشنهاد می کنیم ویدئوی زیر را دانلود و تماشا کنید.

ورورد/خروج