جدید ترین اخبار شهرستان ابهر

  • برداشت هفت تن کلزا در هر هکتار، موفقیتی دیگر در بخش کشا
  • ایجاد 86 فقره سایت جامع الگوئی در پهنه های مصوب شهرستان
  • شروع به فعالیت اولین بانک نشاء محصولات زراعی استان در ش

ورورد/خروج

تماس سریع شهرستان ابهر

ابهر- .... - ... تلفن : ----

مشاهده برروي نقشه