سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال ۱۳۹۶، اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغال

منشور اخلاقی کارکنان

منشور اخلاقی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

ما بر این باوریم دسترسی به اهداف عالیه کشور ( توسعه پایدار ، امنیت غذایی ، خودکفایی و حفاظت از منابع طبیعی ) تنها با ارائه خدمات مطلوب و تحصیل رضایت ارباب رجوع در راستای وظایف انسانی از طریق اجرای دقیق و صحیح موارد ذیل محقق خواهد شد .

 

نظم و انضباط

استقرار نظم و انضباط کاری

 اجرای نظام آراستگی (محیطی و فردی)

انضباط در خدمت رسانی به ارباب رجوع

حضور به موقع و موثر در محل کار

انجام به موقع وظایف اداری

رعایت سلسله مراتب اداری

رفتار اخلاقی

صداقت در رفتار و گفتار 

رازداری و عدم افشاء اسناد محرمانه

خوشرویی ومتانت دربرخورد با همکاران

خوشرویی ومتانت دربرخورد با ارباب رجوع

ارج نهادن به فرهنگ وارزشهای ارباب رجوع

استفاده ازنظرات وپیشنهادات ارباب رجوع

عدالت و انصاف

انجام امور بر اساس قوانین موجود

ارائه خدمات یکسان به تمامی مراجعین

ارائه اطلاعات وراهنمائیهای لازم به مراجعان

انجام خدمت با حداقل هزینه

انجام خدمت در کمترین زمان ممکن

استفاده بهینه از امکانات

احساس مسئولیت

ارتقاء حس مسئولیت همکاران درقبال جامعه

الزام به پاسخگویی درقبال انجام یاعدم انجام کار

توجه به توانایی ها واستعدادهای همکاران

ارتقاء سطح وجدان کاری در سازمان

ارتقاء فرهنگ خود کنترلی

شایسته سالاری

آموزش همکاران درجهت کسب مهارتهای شغلی لازم منطبق با توسعه فن آوری

استفاده از متخصصین وافراد کاردان برای انجام امور (شایسته سالاری )

ایجاد  انگیزه در سازمان جهت انجام بهینه خدمات

اطلاع رسانی مناسب

 

اطلاع رسانی ازکلیه خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

ارائه اطلاعات وراهنمائی لازم و کافی به مراجعان

ارائه اطلاعات به همکاران جهت انجام بهینه و سریع خدمات

جستجوی گوگل


آدرس بر روی نقشه

امروز : چهارشنبه 27 دي 1396

آخرین تاریخ به روز رسانی پنج شنبه 21 دی 1396 10:30:42 ق ظ می باشد