پرینت

آغاز کشت کرفس در 160 هکتار از اراضی زراعی شهرستان طارم

on .

 به گزارش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم، در حال حاضر عملیات کاشت محصول كرفس در شهرستان طارم آغاز شده و پیش بینی می شود در سال زراعی 97-96 حدود 160 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان  به کشت کرفس اختصاص یابد.

مجتبی اسکندری تصریح کرد: امسال تعداد 120 نفر بهره بردار در شهرستان طارم مشغول كشت و كار محصول كرفس بوده و از اين طريق كسب درآمد مي کنند.

وی عنوان کرد: محصول کرفس توليدي شهرستان طارم همه ساله علاوه بر تامين نياز استان به ساير استان ها و همچنين به كشورهاي حوزه خليج فارس صادر مي شود.

اسکندری بیان داشت: از جمله اقدامات مديريت جهاد كشاورزي شهرستان طارم در خصوص محصول كرفس می توان به اجراي برنامه هاي آموزشي، بازديد ها و ارائه توصيه هاي فني، تامين نهاده هاي مورد نياز و نشاء سالم توسط شرکت های خدمات  کشاورزی اشاره کرد.

وی ارقام مورد كشت کرفس در شهرستان طارم را كاليفرني و فريموس برشمرد.

انتهای پیام/

ورورد/خروج