گالری

1
معاونت بهبود تولیدات دامی
در این بخش تصاویر معاونت بهبود تولیدات دامی قرار دارد.
12
162
مدیریت شیلات و امور آبزیان
در این بخش تصاویر مدیریت شیلات و امور آبزیان قرار دارد
no_image
0
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی
در این بخش تصاویر مربوط به مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی قرار دارد.
22
مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی
در این بخش تصاویر مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی قرار دارد.
1
26
مدیریت امور اراضی
در این بخش تصاویر مربوط به مدیریت امور اراضی قرار دارد.
1
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
در این بخش تصاویر مربوط به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی قرار دارد
9
مکانیزاسیون
در این بخش تصاویر مکانیزاسیون قرار دارد.
32
باغبانی
در این بخش تصاویر باغبانی قرار دارد.
31
زراعت
در این بخش تصاویر زراعت قرار دارد
10
گل ها
در این بخش تصاویر انواع گل ها قرار دارد.
11
سازمان جهاد کشاورزی
در این بخش تصاویر سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان قرار دارد.
31
استان زنجان
در این بخش تصاویر استان زنجان قرار دارد.
no_image
0
معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
در این بخش تصاویر معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی قرار دارد.
11
95
مدیریت شهرستان ایجرود
در این بخش تصاویر مدیریت شهرستان ایجرود قرار دارد.
46
مدیریت شهرستان طارم
در این بخش تصاویر مدیریت شهرستان طارم قرار دارد.
2
35
مدیریت شهرستان ماهنشان
در این بخش تصاویر مدیریت شهرستان ماهنشان قرار دارد.
130
مدیریت شهرستان خرمدره
در این بخش تصاویر مدیریت شهرستان خرمدره قرار دارد.
6
58
مدیریت شهرستان خدابنده
در این بخش تصاویر مدیریت شهرستان خدابنده قرار دارد.
1
مدیریت شهرستان ابهر
در این بخش تصاویر مدیریت شهرستان ابهر قرار دارد.
12
مدیریت شهرستان زنجان
در این بخش تصاویر مدیریت شهرستان زنجان قرار دارد.
3
19
معاونت بهبود تولیدات گیاهی
در این بخش تصاویر معاونت بهبود تولیدات گیاهی قرار دارد.

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
4699
14394
7527156

جستجوی گوگل


آدرس جهاد کشاورزی زنجان

امروز : سه شنبه 12 فروردين 1399

آخرین تاریخ به روز رسانی 4 ساعت و-24 دقیقه قبل می باشد