سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

معرفی معاونت تولیدات گیاهی

شرح وظایف معاونت بهبود تولیدات گیاهی

   معاونت بهبود تولیدات گیاهی:

-راهبری و نظارت به امور مربوط به بهبود و افزایش تولیدات كشاورزی در سطح استان در چهارچوب سیاست‌های كلان وزارت جهاد كشاورزی.

-تهیه برنامه‌وبودجه پیشنهادی سالیانه تولید محصولات كشاورزی و ارائه به واحدهای ذی‌ربط جهت تصویب و نظارت بر آن‌.

-بررسی و شناخت موانع و مشكلات موجود در مسیر توسعه كشاورزی استان و برنامه‌ریزی در جهت رفع موانع موجود و تسهیل جریان تولید كشاورزی.

-جمع‌آوری و اعلام نیازهای آموزشی و تحقیقاتی بخش كشاورزی استان به مراجع آموزشی و تحقیقاتی ذی‌ربط.

-تهیه و تدوین دستورالعمل فنی مربوط به مراحل مختلف تولید محصولات كشاورزی بر اساس آخرین یافته‌های تحقیقاتی و عملی و ارائه به بهره‌برداران با هماهنگی مدیریت ترویج كشاورزی.

-مطالعه و تهیه طرح‌های مكانیزاسیون كشاورزی و نظارت بر هدایت و تشویق کار برندگان به استفاده از تكنولوژی پیشرفته در بخش كشاورزی به منظوربررسی و برآورد نهاده‌ها و ماشین‌آلات موردنیاز و نظارت بر انجام همکاری‌های لازم با واحدهای مربوط در شهرستان‌های تابعه و ایجاد هماهنگی در تهیه‌ی و تدوین و اجرای برنامه‌های مربوط به امور زراعی و باغی.

-مطالعه و بررسی برای تعیین نیازها و مشكلات و امكانات و تشخیص اولویت‌های امور زراعی و هدایت و تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران در امور زراعی و باغی، ایجاد آزمایشگاه‌های بخش خصوصی منطبق باسیاست‌های تولیدی.

-نظارت و همكاری و بررسی و مطالعه برای شناسایی آفات، امراض و بیماری‌های گیاهان زراعی و باغی منطقه و تعیین چگونگی مبارزه با آن‌ها. و نظارت بر اجرای اقدامات لازم در مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرزه با تأکید بر استفاده از روش‌های غیر شیمیائی و حفظ زیست.

 


مدیریت امور زراعت:

-راهبری، نظارت و اجرای سیاست‌های كلان وزارت جهاد كشاورزی درزمینه ی ارتقاء بهره‌وری و بهبود تولید محصولات زراعی در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه‌های مصوب.

-انجام و برنامه‌ریزی لازم در جهت توسعه الگوی بهینه كشت محصولات زراعی به تفكیك آبی و دیم باهدف افزایش بهره‌وری در واحد سطح و بررسی و شناخت موانع و مشكلات در مسیر توسعه تولید محصولات زراعی استان.

-نظارت بر عملكرد مراكز دولتی و خصوصی تولید و توزیع نهاده های کشاورزی در استان.

-جمع‌آوری و اعلام نیازهای آموزشی و تحقیقاتی بخش زراعی استان به مراجع آموزشی و تحقیقاتی و ...

-احصاء موانع و مشكلات تولید در بخش زراعی و اعلام به مقام مافوق و پیگیری تا حصول نتیجه

- ایجاد تعامل و ارتباط با دفاتر ستادی وزارت متبوع و مدیران زراعت کشور

- ارسال گزارشات مرتبط با عملکرد اجرای طرح های افزایش تولید محصولات زراعی به وزارت متبوع

- نظارت بر عملکرد کارکنان مدیریت زراعت و همکاران مرتبط در سطح استان به منظور اجرای بهینه امور محوله

 


مدیریت حفظ نباتات:

-اجرای خط‌مشی‌های سازمان حفظ نباتات در امر ردیابی، شناسایی، مبارزه و كنترل در راستای حفظ محصولات كشاورزی از گزند آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز.

-اجرای برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حفظ نباتات در راستای سیاست‌های ابلاغی كلی كشور.

-نظارت عالیه بر اقدامات بهداشت گیاهی وواردات وترانزیت و صادرات محصولات و اندامهای گیاهی  به‌منظور كنترل  و جلوگیری از ورود آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای بر اساس قانون حفظ نباتات كشور.

-برآورد اعتبارات، امكانات و تجهیزات موردنیاز جهت ردیابی، پیشگیری و مبارزه با آفات استان و پیگیری آن.

-ارائه برنامه‌های توسعه و گسترش روش‌های غیر شیمیایی (بیولوژیك، گیاهی و ...) و جایگزینی سموم کم‌خطر در مزارع و باغات الگویی.

-نظارت عالیه بر اجرای طرح‌های مبارزه در مزارع و باغات جهت كنترل آفات عمومی و محصول استراتژیک گندم جهت کنترل آفات همگانی (سن غلات )و بیماریها و علفهای هرز.

-برنامه‌ریزی جهت استقرار مستمر شبکه‌های پیش‌آگاهی و مراقبت آفات با به‌کارگیری كارشناسان بخش دولتی و خصوصی

- -نظارت بر صدور مجوز واحدهای گیاه‌پزشکی صادره از سوی سازمان نظام‌مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان و ساماندهی فروشگاه‌های سموم كشاورزی و نظارت عالیه بر ثبت اطلاعات خریدوفروش سموم از طریق سامانه اینترنتی مانیتورینگ

 


مدیریت امور باغبانی:

-اجرای خط‌مشی‌های سازمان حفظ نباتات در امر ردیابی، شناسایی، مبارزه و كنترل در راستای حفظ محصولات كشاورزی از گزند آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز.

-اجرای برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حفظ نباتات در راستای سیاست‌های ابلاغی كلی كشور.

-نظارت عالیه بر اقدامات بهداشت گیاهی وواردات وترانزیت و صادرات محصولات و اندامهای گیاهی  به‌منظور كنترل  و جلوگیری از ورود آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای بر اساس قانون حفظ نباتات كشور.

-برآورد اعتبارات، امكانات و تجهیزات موردنیاز جهت ردیابی، پیشگیری و مبارزه با آفات استان و پیگیری آن.

-ارائه برنامه‌های توسعه و گسترش روش‌های غیر شیمیایی (بیولوژیك، گیاهی و ...) و جایگزینی سموم کم‌خطر در مزارع و باغات الگویی.

-نظارت عالیه بر اجرای طرح‌های مبارزه در مزارع و باغات جهت كنترل آفات عمومی و محصول استراتژیک گندم جهت کنترل آفات همگانی (سن غلات )و بیماریها و علفهای هرز.

-برنامه‌ریزی جهت استقرار مستمر شبکه‌های پیش‌آگاهی و مراقبت آفات با به‌کارگیری كارشناسان بخش دولتی و خصوصی

- -نظارت بر صدور مجوز واحدهای گیاه‌پزشکی صادره از سوی سازمان نظام‌مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان و ساماندهی فروشگاه‌های سموم كشاورزی و نظارت عالیه بر ثبت اطلاعات خریدوفروش سموم از طریق سامانه اینترنتی مانیتورینگ

 


 اداره امور فناوری مکانیزه کشاورزی:

-اجرای خط‌مشی‌های سازمان حفظ نباتات در امر ردیابی، شناسایی، مبارزه و كنترل در راستای حفظ محصولات كشاورزی از گزند آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز.

-اجرای برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حفظ نباتات در راستای سیاست‌های ابلاغی كلی كشور.

-نظارت عالیه بر اقدامات بهداشت گیاهی وواردات وترانزیت و صادرات محصولات و اندامهای گیاهی  به‌منظور كنترل  و جلوگیری از ورود آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای بر اساس قانون حفظ نباتات كشور.

-برآورد اعتبارات، امكانات و تجهیزات موردنیاز جهت ردیابی، پیشگیری و مبارزه با آفات استان و پیگیری آن.

-ارائه برنامه‌های توسعه و گسترش روش‌های غیر شیمیایی (بیولوژیك، گیاهی و ...) و جایگزینی سموم کم‌خطر در مزارع و باغات الگویی.

-نظارت عالیه بر اجرای طرح‌های مبارزه در مزارع و باغات جهت كنترل آفات عمومی و محصول استراتژیک گندم جهت کنترل آفات همگانی (سن غلات )و بیماریها و علفهای هرز.

-برنامه‌ریزی جهت استقرار مستمر شبکه‌های پیش‌آگاهی و مراقبت آفات با به‌کارگیری كارشناسان بخش دولتی و خصوصی

- -نظارت بر صدور مجوز واحدهای گیاه‌پزشکی صادره از سوی سازمان نظام‌مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان و ساماندهی فروشگاه‌های سموم كشاورزی و نظارت عالیه بر ثبت اطلاعات خریدوفروش سموم از طریق سامانه اینترنتی مانیتورینگ

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
3083
6441
4676761


IP شما : 3.84.186.122

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


امروز : پنجشنبه 27 دي 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی 7 ساعت و7 دقیقه قبل می باشد