معرفی مدیریت آب و خاک و امور فنی ومهندسی

وضعیت آبیاری تحت فشار استان تا پایان سال 1396

مساحت کل اراضی مستعد اجرای سیستم های نوین آبیاری استان زنجان، بر اساس مطالعات مشاور زومار  124000 هکتار می باشد که تا پایان سال 1396 معادل 49000  هکتار از اراضی استان به انواع سیستم های نوین آبیاری مجهز گردیده که این حجم از اجرای پروژه،  باعث صرفه جویی حدود 220میلیون متر مکعبی در مصرف آب گردیده است.  همچنین 3500 هکتار پروژه نیز در دست اجرا می باشد.

با پیگیری و اهتمام ویژه ریاست سازمان جهاد گشاورزی و مدیریت آب و خاک، شاهد رشد جهشی اعتبارات تخصیصی استان در سال 1396 هستیم به طوریکه مقدار اعتبار دولتی مصوب برای تجهیز اراضی کشاورزی استان به سیستم های نوین آبیاری در سال 1396 به  812 میلیارد ریال و میزان اعتبارات تخصیصی به 453 میلیارد ریال افزایش یافت

در نمودارهای زیر میزان اعتبارات تخصیصی و مساحت اراضی تجهیز شده به سیستم های نوین آبیاری در 5 سال گذشته نمایش داده شده است.

مطلب مهم:

  • در اراضی مجهز شده به سیستم های نوین آبیاری، بهره برداری اصولی از سامانه آبیاری نوین و توجه به توصیه کارشناسان باعث افزایش بهره وری خواهد گردید
  • بدون توجه به حاصلخیزی خاک و افزایش مواد آلی خاکها، افزایش عملکرد در واحد سطح میسر نبوده و توصیه می شود در کنار اصلاح روشهای آبیاری به مقوله حاصلخیزی خاک توجه ویژه شود.
  • کاهش مواد آلی خاک ها، باعث افزایش آفات خاکزی و تبدیل برخی میکروارگانیسمهای مفید به آفات گیاهی و در نتیجه کاهش عملکرد در واحد سطح میگردد(مواد آلی خاک تامین کننده غذای برخی میکروارگانیسم های مفید خاک است که با کاهش آنها، این میکروارگانیسم‎ها برای زنده مانده خود به برخی محصولات زراعی هجوم می برند).

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
1466
4472
5238649

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


آدرس جهاد کشاورزی ساختمان شماره 2

امروز : چهارشنبه 2 مرداد 1398

آخرین تاریخ به روز رسانی 0 ساعت و1 دقیقه قبل می باشد