سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

 ردیف  عنوان خدمت  شناسه خدمت  عنوان زیر خدمت ها  دریافت فایل
1 سازمان حفظ نباتات      
2  صدور مجوزهای مربوط به تدارک نهاده های کشاورزی و مبارزه با آفات  ۱۳۰۲۱۱۹۹۰۰۰    
3    ۱۳۰۲۱۱۹۹۱۰۰  صدور پروانه واردات و ترخیص عوامل بیولوژیک و رآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی دانلود
4    ۱۳۰۲۱۱۱۹۱۰۱  صدور مجوزهای ورود و نرخیص آفتکشهای شیمیایی دانلود
5  صدور مجوزهای مربوط به کسب و کار تهیه و تدارک سموم و عوامل بیولوژیک  ۱۳۰۱۱۲۰۰۰۰۰    
6    ۱۳۰۱۱۲۰۰۱۰۰  ثبت نام تجاری آفتکشهای میکروبی و غیرشیمیایی دانلود
7    ۱۳۰۱۱۲۰۰۱۰۱  صدور پروانه تولید عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک و فرآوردهها و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی دانلود
8    ۱۳۰۲۱۲۰۰۱۰۲  صدور تا ییدیه برچسب سموم دانلود
9  صدور مجوزهای مربوط به صادرات و واردات محموله های گیاهی  ۱۳۰۱۱۲۰۱۰۰۰    
10    ۱۳۰۵۱۲۰۱۱۰۰  بررسی و صدور درخواست شرکتهای حمل ونقل برای انجام ترانزیت دانلود 
11    ۱۳۰۱۱۲۰۱۱۰۱  تمدید شرایط قرنطینه، تغییرگمرک ورودی و سایر اصلاحات دانلود
12    ۱۳۰۲۱۲۰۱۱۰۲  تحلیل خطر محصولات کشاورزی وارداتی در فهرست کالاها با ریسک قرنطینهای کم، متوسط و زیاد دانلود 
13    ۱۳۰۲۱۲۰۱۱۰۳  صدور شرایط قرنطینه های واردات برای محصولات کشاورزی که قبلاً تحلیل خطر شده اند دانلود
14    ۱۳۰۲۱۲۰۱۱۰۴  صدور گواهی بهداشت نباتی دانلود 
15    ۱۳۰۱۱۲۰۱۱۰۵  صدور مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک دانلود 
16    ۱۳۰۲۱۲۰۱۱۰۶  انجام تحلیل خطر برای واردات محصولات کشاورزی دانلود 
17  خدمات امور اراضی       
18  تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها  ۱۳۰۲۱۱۹۴۰۰۰  تغییر کاربری طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی دانلود 
19    ۱۳۰۲۱۱۹۴۱۰۰  صدور موافقتنامه با تغییر کاربری موضوع تبصره ۴ماده ۱قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  
20    ۱۳۰۲۱۱۹۴۱۰۱  صدور مجوز تغییر کاربری موضوع تبصره ۱ماده ۱قانون  
21     ۱۳۰۲۱۱۹۴۱۰۲  ابطال یا تغییر در موافقتنامه یا مجوزهای صادر شده موضوع ماده ۶قانون  
22     ۱۳۰۲۱۱۹۴۱۰۳  تهیه تقویم ارزش ریالی اراضی زراعی و باغی مشمول تغییر کاربری موضوع ماده ۲قانون  
23    ۱۳۰۲۱۱۹۴۱۰۴  تجدید نظر در مجوزهای تغییر کاربری  
24    ۱۳۰۲۱۱۹۴۱۰۵  حفاظت از اراضی کشاورزی و ارتباط مردمی (سامانه )  
25    ۱۳۰۲۱۱۹۴۱۰۶  جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز  
26    ۱۳۰۲۱۱۹۴۱۰۷  تشخیص نوعیت اراضی  
27  واگذاری اراضی ملی و دولتی  ۱۳۰۲۱۱۹۵۰۰۰    
28      واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی (اجاره، فروش و انتقال قطعی) دانلود 
29    ۱۳۰۲۱۱۹۵۱۰۱  شناسایی، تشخیص و تصویب حریم روستا  
30  خدمات شیلات ایران      
31   صدور مجوز و پروانه های حوزه شیلات  ۱۳۰۲۱۲۰۵۰۰۰    
32     ۱۳۰۲۱۲۰۵۱۰۰  صدور مجوزهای آبزی پروری دانلود
33     ۱۳۰۲۱۲۰۵۱۰۱  صدور مجوزهای صید دانلود 
34   خدمات حمایتی سازمان شیلات به بهره برداران  ۱۳۰۲۱۲۰۶۱۰۰    
35     ۱۳۰۲۱۲۰۶۱۰۰  خدمات توسعه بازار آبزیان شیلات دانلود
36     ۱۳۰۲۱۲۰۶۱۰۱  ارائه معرفی نامه برای بهره مندی از تسهیلات بانکی دانلود 
37   خدمات صدور مجوز ها و خدمات حمایتی      
38   صدور مجوزها و پروانه های امور دامپروری  ۱۳۰۲۱۱۸۲۰۰۰    
39     ۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۰  ساماندهی دامداری های روستایی، عشایری و غیرصنعتی دانلود 
40    ۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۱  صدور شناسنامه زنبورداری دانلود 
41    ۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۲  صدور شناسه و شناسنامه دام دانلود 
42    ۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۳  صدور مجوزها و پروانه های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی دانلود 
43    ۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۴  صدور مجوز ایجاد مراکز تولید مواد ژنی دانلود 
44    ۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۵  صدور مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر تخمگذار دانلود
45    ۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۶  صدور مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر گوشتی دانلود
46    ۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۷  صدور مجوز صادرات محصولات اصلی دام و طیور دانلود 
47    ۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۸  صدور مجوز صادرات و واردات انواع دام زنده مولد و منابع و مواد ژنی دانلود
48  صدور مجوز و پروانه های مراکز ارائه خدمات دامپروری  ۱۳۰۲۱۱۸۳۰۰۰    
49    ۱۳۰۲۱۱۸۳۱۰۰  پروانه تأسیس و بهره برداری آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور دانلود
50    ۱۳۰۲۱۱۸۳۱۰۱  صدور مجوز فعالیت مراکزDHI دانلود
51  خدمات حمایتی امور دامپروری به بهره برداران  ۱۳۰۲۱۱۸۴۰۰۰    
52    ۱۳۰۲۱۱۸۴۱۰۰  آموزش و نظارت بر فعالیت مأمورین شبکه تلقیح مصنوعی دانلود
53   ۱۳۰۲۱۱۸۴۱۰۱ بررسی و تأیید نقشه های جایگاه دام واحدهای صنعتی بزرگ دانلود
54    ۱۳۰۲۱۱۸۴۱۰۲  تأئیدیه استفاده از معافیت گمرکی تجهیزات دامپروری وارداتی دانلود
55    ۱۳۰۳۱۱۸۴۱۰۳  تخصیص سهمیه سوخت دانلود
56    ۱۳۰۳۱۱۸۴۱۰۴  حمایت از بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری  
57    ۱۳۰۲۱۱۸۴۱۰۵  حمایت فنی و مالی و تعیین سهمیه برخی از اقلام نهاده ها و خوراک دام و طیور  
58    ۱۳۰۲۱۱۸۴۱۰۶  خدمات حمایتی زنبور عسل دانلود
59  صدور مجوزها و پروانه های امور باغبانی  ۱۳۰۲۱۱۸۵۰۰۰    
60    ۱۳۰۲۱۱۸۵۱۰۰  احداث باغ زعفران دانلود
61     ۱۳۰۲۱۱۸۵۱۰۱  احداث باغ گیاهان دارویی دانلود
62     ۱۳۰۲۱۱۸۵۱۰۲  تائیدیه معافیت گمرکی واردات تجهیزات و ماشین آلات باغبانی دانلود
63     ۱۳۰۱۱۱۸۵۱۰۳  تائیدیه واردات و صادرات محصولات باغی دانلود
64     ۱۳۰۲۱۱۸۵۱۰۴  تائیدیه بلامانع بودن احداث واحد باغ مادری و کشت باغات گیاهی به مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال دانلود
65   خدمات حمایتی باغبانی به بهره برداران  ۱۳۰۲۱۱۸۶۰۰۰    
66     ۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۰  ارائه معرفینامه برای دریافت تسهیلات و اعتبارات در اجرای طرحهای حوزه امور باغبانی دانلود
67     ۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۱  تشکیل و ارائه خدمات از طریق صندوقهای ملی محصولی حمایت از سرمایه گذاری دانلود
68     ۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۲  پیشنهاد و تدوین استانداردهای محصولات باغی برای سازمانهای استاندارد ایران دانلود
69     ۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۳  ارائه خدمات فنی، تخصصی کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت محصولات باغی دانلود
70     ۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۴  حمایت و تشویق تولیدکنندگان حوزه باغبانی برای بیمه کردن محصولات، تجهیزات و اماکن تولیدی دانلود
71     ۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۵  تائیدیه معرفی نامه طرح های اولویت دار تولیدی حوزه باغبانی دانلود
72     ۱۸۰۵۱۱۸۶۱۰۶  برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی بهرهبرداران باغبانی کشور دانلود
73     ۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۷ ارائه معرفینامه برای دریافت تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش و بلندمدت)  دانلود
74  خدمات حمایتی زراعی به بهره برداران  ۱۳۰۲۱۱۸۷۰۰۰    
75     ۱۳۰۲۱۱۸۷۱۰۰  توزیع بذر  
76     ۱۳۰۲۱۱۸۷۱۰۱  ایجاد مزارع الگویی زراعی با انتقال تکنولوژیهای جدید کشت  
77   صدور مجوزها و پروانه های مراکز ارائه خدمات زراعی  ۱۳۰۲۱۱۸۸۰۰۰    
78     ۱۳۰۲۱۱۸۸۱۰۰  ایجاد و توسعه تشکلهای خدمات مکانیزاسیون کشاورزی  
79     ۱۳۰۲۱۱۸۸۱۰۱  صدور مجوز فعالیت شرکتهای تامین و تولید بذر  
80     ۱۳۰۲۱۱۸۸۱۰۲  صدور گواهی استاندارد ماشین آلات و ادوات نوین  
81  صدور مجوزهای عرضه اقلام آبیاری  ۱۳۰۲۱۱۸۹۰۰۰    
82     ۱۳۰۲۱۱۸۹۱۰۰  صدور مجوز عرضه تولیدات لوازم و تجهیزات آبیاری دانلود
83     ۱۳۰۲۱۱۸۹۱۰۱  صدور مجوز عرضه محصولات برای تولیدکنندگان لوله پلی اتیلن دانلود
84     ۱۳۰۲۱۱۸۹۱۰۲ مجوز عرضه محصولات برای واردکنندگان لوازم آبیاری دانلود
85   خدمات حمایتی آب وخاک به بهره برداران  ۱۳۰۲۱۱۹۰۰۰۰    
86     ۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۰  طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری دانلود
87     ۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۱  تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل دانلود
88     ۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۲  بازسازی و نوسازی قنوات دانلود 
89     ۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۳  اجرای شبکه های فرعی آبیاری زهکشی دانلود 
90     ۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۴  اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی دانلود 
91    ۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۵ تامین آب کشاورزی از طریق پروژه های کوچک آبی دانلود
92    ۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۶  پوشش ژئوممبران استخرهای ذخیره آبی دانلود
93    ۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۷  ساماندهی اجرای طرح زهکشی زیر زمینی دانلود
94   ۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۸ تعیین نیاز آبی محصولات باغی و زراعی دانلود

 

میز خدمت الکترونیکی

شرح خدمت
مستندات مورد نیاز
قوانین و مقررات
سئوالات متداول
مدت زمان انجام خدمت

مسئول اصلی ارائه خدمت: آقای مهندس رضا اصل بیگی

محل ارائه خدمت حضوری:زنجان - خیابان امام خمینی- نبش خیابان شهید مطهری- ساختمان شماره 2 جهاد کشاورزی-واحد میز خدمت 

شماره تماس مسئول:33137307
مراحل انجام فرآیند
مدارک مورد نیاز

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، نشست هم اندیشی مدیران ستادی و استانی صنایع تبدیلی و غذایی منطقه دو کشور با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و نمایندگان دفتر صنایع تبدیلی و غذایی و مدیران استان ها روز چهارشنبه 21 آذر ماه جاری در سالن جلسات اشراق سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در این جلسه با اشاره به اینکه حوزه صنایع تبدیلی و غذایی ظرفیت های بسیاری دارد و متقاضیان زیادی خواهان سرمایه گذاری در این بخش هستند، تصریح کرد: اعطای تسهیلات اشتغال روستایی فرصت بسیار خوبی برای گسترش سرمایه گذاری ها در حوزه صنایع تبدیلی محسوب می شود.

دکتر حسین جعفری با اشاره به اینکه با تلاش ها و پیگیری های انجام گرفته 68 درصد اعتبارات تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان زنجان به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده است، لزوم ارائه ایده های نو برای هدایت سرمایه گذاران صنایع تبدیلی و غذایی را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت:  ضروری است با ارایه ایده های نو به سرمایه گذاران، سهم بیش تری از تسهیلات اشتغال روستایی به حوزه صنایع غذایی اختصاص یابد.

وی عنوان کرد: لازم است به منظور افزایش فروش و صادرات، با همکاری دانشگاه و بهره گیری از تکنولوژی های روز، محصولات و فرآورده های متنوع و نوین متناسب با سلیقه بازارهای مختلف در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی تولید شود.

دکتر جعفری خاطرنشان کرد: امید است در این جلسه با هم اندیشی مدیران، نظرات و ایده های کارگشا در این صنعت ارایه شود و شاهد به روز رسانی صنایع تبدیلی و غذایی و تنوع بخشی در این حوزه باشیم.

گفتنی است، بعد از اتمام این جلسه از دو واحد صنایع تبدیلی و غذایی در شهرک صنعتی شماره یک زنجان بازدید شد.

انتهای پیام/

زیر مجموعه ها

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
3154
6441
4676832


IP شما : 3.84.186.122

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


امروز : پنجشنبه 27 دي 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی 8 ساعت و-22 دقیقه قبل می باشد