سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

‌قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت

‌قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركناندولت

20/6/1373

‌قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت
‌ماده 1 - براي نظارت بر امر مسافرتها و مأموريتهاي غير ثابت كاركنان دولت و كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي كشور و شركتهاي‌دولتي استفاده مي‌نمايند، هيأتي از افراد ذيل در وزارت امور خارجه تشكيل مي‌گردد:
1 - نماينده رييس جمهور به عنوان رييس هيأت.
2 - معاون وزير امور خارجه.
3 - معاون وزير اطلاعات.
4 - معاون وزير دستگاه ذيربط بدون حق رأي.
5 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
‌تبصره 1 - حداكثر 15 روز پس از تصويب اين قانون دستگاه‌هاي ذكر شده در اين ماده موظفند نسبت به معرفي نماينده خود اقدام نمايند.
‌تبصره 2 - دبيرخانه اين هيأت در نهاد رياست جمهوري مستقر خواهد شد.
‌تبصره 3 - دبيرخانه موظف است حسب مورد با اعلام قبلي دستور جلسه و دعوت از اعضاء هيأت نسبت به تشكيل جلسات اقدام نمايد.
‌ماده 2 - صدور گذرنامه و بليط براي مأمورين و پرداخت كليه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هيأت فوق مي‌باشد.
‌ماده 3 - كليه دستگاه‌هاي موضوع اين قانون مكلفند تقاضاي مأموريت و مسافرت و فهرست اسامي افراد اعم از اين كه سفر آنان بنا به درخواست‌طرف خارجي يا هزينه‌هاي ميزبان باشد و يا دستگاه مربوطه، همراه با توضيحات كتبي حداقل يك ماه قبل براي هيأت ارسال نمايند.
‌تبصره 1 - مأموريت و مسافرتهاي مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب1370.6.13 مستثني مي‌باشد.
‌تبصره 2 - مأموريتهاي محرمانه وزارت اطلاعات از شمول اين قانون مستثني خواهند بود.
‌تبصره 3 - اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كه براي ارائه مقاله خود در كنفرانسهاي بين‌المللي معتبر كه مورد تأييد‌وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند شركت مي‌كنند از مفاد اين طرح مستثني مي‌باشند.
‌ماده 4 - هيأت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه جواب رد يا قبول را به دستگاه مربوطه اعلام نمايد.
‌ماده 5 - مسافرتها بايد در جهت مأموريت محوله و اجراي وظايف دستگاه‌هاي مربوطه و داراي اهميت كافي باشد.
‌ماده 6 - گزارش كليه مسافرتهاي فوق‌الذكر حداكثر ظرف يك ماه بايد به اطلاع كميسيون مربوط در مجلس شوراي اسلامي برسد.
‌ماده 7 - مسئولين متخلف از اين قانون به حكم محاكم قضايي ملزم به پرداخت حداقل دو برابر كليه هزينه‌هاي ناشي از مسافرتها به خزانه دولت‌مي‌باشند.
‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه روز يك‌شنبه بيستم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1373.6.23 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

‌قانون اصلاح قانون نظارت بر مسافرتهايخارجي كاركنان دولت

5/10/1375

‌قانون اصلاح قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت
‌ماده واحده - مواد (1 ) و (3) قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت مصوب 1373 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1- صدر ماده (1) به صورت زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 1- براي نظارت بر امر مسافرتها و ماموريتهاي غير ثابت خارجي كاركنان كليه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات و‌نهادهاي عمومي غير دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين شركتها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، هياتي از افراد ذيل‌در وزارت امور خارجه يا محل مورد نظر هيات وزيران تشكيل مي‌گردد:
1- نماينده رييس جمهور به عنوان رييس هيات.
2- ...

2- عبارت «‌حداقل يك ماه قبل » از متن ماده (3) حذف مي‌شود.
‌تاريخ تصويب 1375.10.5
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1375.10.19

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
1440
3928
4668677


IP شما : 54.146.206.127

جستجوی گوگل


امروز : چهارشنبه 26 دي 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی دوشنبه 24 دی 1397 11:53:04 ق ظ می باشد