سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

‌قانون مجازات تباني در معاملات دولتي

‌قانون مجازات تباني در معاملاتدولتي

19/3/1348

‌قانون مجازات تباني در معاملات دولتي
‌مصوب 1348.3.19
‌ماده واحده - اشخاصي كه در معاملات يا مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي يا شركتها و مؤسسات وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي و يا‌شهرداريها با يكديگر تباني كنند و در نتيجه ضرري متوجه دولت و يا شركتها و مؤسسات مذكور بشود به حبس تأديبي از يك تا سه سال و جزاي نقدي‌به ميزان آن چه من غير حق تحصيل كرده‌اند محكوم مي‌شوند.
‌هر گاه مستخدمين دولت يا شركتها و يا مؤسسات مزبور يا شهرداريها و همچنين كساني كه به نحوي از انحاء از طرف دولت يا شركتها و يا مؤسسات‌فوق در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشند و با علم و يا اطلاع از تباني معامله را انجام دهند يا به نحوي در تباني شركت يا معاونت‌كنند به حداكثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها محكوم خواهند شد. در كليه موارد‌مذكور در صورتي كه عمل مطابق قانون مستوجب كيفر شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در جلسه روز يكشنبه يازدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود‌در جلسه روز دوشنبه نوزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
3056
6441
4676734


IP شما : 3.84.186.122

جستجوی گوگل


امروز : پنجشنبه 27 دي 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی 7 ساعت و7 دقیقه قبل می باشد