سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات

‌قانون تسهيل برقي كردن چاههاي كشاورزي

‌قانون تسهيل برقي كردن چاههاي كشاورزي

‌ماده واحده - به منظور تسهيل در امر برقي كردن چاههاي كشاورزي و استفاده بهينه از منابع انرژي و سرمايه‌گذاري‌هاي كشور، دولت مكلف است‌اقدامات زير را معمول دارد:
1 - حداكثر تسهيلات و امكانات مورد نياز برقي كردن چاههاي كشاورزي را براساس احكام برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايد.
2 - وزارت نيرو مكلف است انرژي مورد نياز متقاضيان و مشتركان بخش كشاورزي اعم از مشتركان قديم و جديد رابه صورت بيست و چهار‌ساعته و در تمام فصول سال با رعايت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره‌برداري آب تأمين نمايد.
3 - شركت ملي نفت ايران مكلف است در ازاء كليه چاههاي برقدار شده در طول سه سال گذشته و نيز چاههايي كه در سال جاري و سالهاي آتي‌برقدار مي‌شوند از محل درآمدهاي ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبالغ معين شده توسط‌شوراي اقتصاد را به حساب شركت توانير واريز نمايد. در تعيين مبلغ مذكور شوراي اقتصاد موظف است نيازهاي سرمايه‌گذاري در توليد و انتقال نيرو‌توسط شركت توانير و شركتهاي وابسته را به طور كامل تأمين نمايد.
‌شركت توانير درآمد حاصل از وجوه مذكور را منحصراً صرف سرمايه‌گذاري توليد و انتقال نيروي برق خواهد نمود. سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور از نظر‌مالياتي جزء هزينه‌هاي قابل قبول محسوب شده و به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت توانير منظور مي‌گردند.
‌با اجراي مفاد اين بند كليه چاههاي كشاورزي از پرداخت سهم مربوط به سرمايه‌گذاري در انتقال و توليد برق در محاسبات قيمت تمام شده انرژي معاف‌مي‌باشند.
4 - وزارت نيرو به منظور افزايش ضريب بار در شبكه توليد و توزيع برق كشور، موظف است حداكثر تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه مشتركان سه فاز و نيز مشتركان تك فاز پرمصرف كنتور دو يا چند تعرفه نصب و قيمتهاي‌متفاوت را كه به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد، اعمال نمايد.
‌شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط رسمي (‌قانوني) برق، افزايش قيمت در ساعتها و فصول اوج و كاهش قيمت در ساير ساعتها و فصول را‌طوري تعيين خواهد نمود كه موجب كاهش مصرف در اوج گردد. انشعاب‌هاي كشاورزي هم مشمول اين بند خواهند بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1380.8.2 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
3766
7576
3419332


IP شما : 54.225.17.239

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


امروز : پنجشنبه 28 تير 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی چهارشنبه 27 تیر 1397 12:41:47 ب ظ می باشد