سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات

‌قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت

‌قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت


‌ماده 1 - به كاركنان رسمي، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت مصوب 1370 - در صورت رضايت از خدمت آنان به هنگام بازنشستگي، معادل دو ماه آخرين دريافتي بابت حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان‌پاداش خدمت پرداخت مي‌شود.
‌تبصره 1 - در صورتي كه سابقه خدمت مستخدم از سي سال كمتر باشد، پاداش به نسبت سال‌هاي خدمت محاسبه و پرداخت مي‌شود. در اين‌محاسبه كسر سال معادل يك سال منظور مي‌شود.
‌تبصره 2 - در صورت فوت مستخدم، پاداش موضوع اين ماده به وزارت قانوني مستخدم متوفي، موضوع ماده (86) قانون استخدام كشوري تعلق‌مي‌گيرد.
‌ماده 2 - به مستخدماني كه در سال آخر خدمت، محكوميت اداري داشته باشند، پاداش پايان خدمت پرداخت نمي‌شود.
‌ماده 3 - در موارد زير به كاركنان موضوع ماده (1) يا ورثه بلافصل آنان، معادل ده برابر حداقل حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت مصوب 1370 به عنوان كمك هزينه پرداخت مي‌شود.
- كمك هزينه ازدواج، در مورد ازدواج دايم مستخدم يا فرزند اول وي فقط يك بار در طول خدمت.
- كمك هزينه، در مورد فوت مستخدم و افراد تحت تكفل وي.
‌تبصره - پرسنل نيروهاي مسلح و مشمولان قانون كار از اين لحاظ تابع مقررات و ضوابط مربوط به خود هستند.
‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و سه تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1375.2.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

‌قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت


‌ماده واحده - قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت -‌مصوب 1375- به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 - در متن ماده (1) بعد از عبارت "‌مصوب 1370" عبارت "‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مشمول مقررات استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران" و بعد از عبارت "‌آخرين دريافتي بابت حقوق و فوق‌العاده‌شغل" عبارت "‌و ساير فوق‌العاده‌ها" اضافه مي‌شود.
2 - متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (1) اضافه مي‌شود:
‌تبصره 3 - به مستخدمان شاغل كه شهيد، ازكارافتاده يا فوت شوند، پاداش موضوع ماده (1) به طور كامل پرداخت مي‌شود.
3 - در متن ماده (3) عبارت "‌ده برابر حداقل حقوق مبنا" به عبارت "‌بيست برابر حداقل حقوق مبنا" اصلاح و بندهاي (1) و (2) آن به شرح زير‌اصلاح مي‌شود:
- كمك هزينه ازدواج، در مورد ازدواج دائم مستخدم شاغل يا فرزند وي فقط يكبار حسب مورد.
- كمك هزينه در مورد فوت مستخدم شاغل، بازنشسته و افراد تحت تكفل وي.
4 - عبارت "‌پرسنل نيروهاي مسلح" از ابتداي تبصره ماده (3) حذف مي‌شود.
‌تاريخ تصويب 1376.9.16
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان  1376.9.30

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
3772
7576
3419338


IP شما : 54.225.17.239

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


امروز : پنجشنبه 28 تير 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی چهارشنبه 27 تیر 1397 12:41:47 ب ظ می باشد