معرفی همکاران مدیریت شهرستان زنجان

معرفی همکاران مدیریت شهرستان زنجان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

1

 حسام الدین امیر مقدمی   مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان

33137421

2

 سلمان اجاقلو   مسئول دفتر مدیر

33137420

3

 محمد حسن قدیمی   معاون فنی

33137422

معاونت اداری و مالی

4

 رئوف خسروی   معاون اداری و مالی

33137423

5

 شهلا رحیمی   کارشناس مسئول امور مالی

33137423

6

 سید روح اله مصطفوی   کارشناس امور اداری

33137425

7

 سید مجتبی موسوی   متصدی دبیر خانه

33137432

حوزه نمایندگی ولی فقیه

8

 رحیم محسنی   مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

33137426 

طرح و برنامه

9

 هانیه یاسر   مسئول طرح وبرنامه

33137453

10

 پروین مرادخانی   کارشناس آمار و فناوری اطلاعاتي

33137453

تولیدات گیاهی

11

 پرویز خلیلی   رئیس تولیدات گیاهی

33137433

12

 علی اربطی   کارشناس مسئول زراعت

33137449

13

 جعفر سرداری   کارشناس زراعت

33137449

14

 ناصر حق طلب   کارشناس زراعت

33137449

15

 سیده بهار نبوی   کارشناس مسئول باغبانی

33137452

16

 کریم رفیعی   کارشناس مسئول حفظ نباتات

33137447

اداره امور تولیدات دامی

17

 ایرج بالیسنی کاونرودی   رئیس اداره امور تولیدات دامی

33137438

18

 سید عقیل موسوی   کارشناس دامپروری

33137438

19

 ناصر آدمی کارشناس پرورش و بهبود تولیدات دامی 

33137438 

اداره ترویج

20

مهناز جلیلی     رییس اداره ترویج

33137440

21

 صدیقه قربانی   کارشناس مسئول ترویج

33137440

22

علی زالی     کارشناس ترویج و اموزش کشاورزی

33137441

23

 علی حیدری   کارشناس ترویج و اموزش کشاورزی

33137441

امور اراضی

24

 سعداله شمس   سرپرست اداره امور اراضی

33137457

25

حمید نعمتی     کارشناس امور اراضی

33137457

26

 رضا پرتو اندازان پور   کارشناس امور اراضی

33137457

27

ابوالفضل کرمی     کارشناس امور اراضی

33137459

28

 ندا نیکو منش   کارشناس ترویج

33137457

29

پرویز فردوس نیا     کارشناس امور حقوقی

33137458

فنی و زیر بنایی

30

جواد رئوفی     سرپرست اداره امور فنی و زیر بنایی

33137435

31

 مرتضی سعادتی   کارشناس آب و خاک

33137435

32

محمد رضا بخشی     کارشناس آب و خاک

33137435

33

 هادی یاسر   کارشناس مسئول آبیاری تحت فشار

33137443

پشتیبانی و ماشین آلات

34

 سید رسول جعفری پور   کارشناس ماشین آلات

33137455

35

سعید شامی     کارشناس ماشین آلات

33137455

36

ناصر حیدری   کارشناس ماشین آلات

33137455

مرکز حومه

37

رسول حدادی     سرپرست مرکز حومه

33137462

38

 لیلا صالح   کارشناس ترویج

33137462

39

زهرا زمانی   کارشناس ترویج 

33137462

40

 نسرین احمدی   کارشناس حفظ نباتات

33137462

مرکز نیک پی

41

سعید خانمحمدی     سرپرست مرکز جهاد کشاورزی نیک پی

32623220

42

 محمد کاظم رحیمی   مروج امور کشاورزی

32623410

43

علی جوادی     مروج امور کشاورزی

32623410

44

 مهسا نوریان   مروج امور کشاورزی

32623410

45

پروین طریقی     مروج امور کشاورزی

32623410

46

  مریم خانی   مروج امور کشاورزی

32623410

47

شیدا حسنی     مروج امور کشاورزی

32623410

48

 سمیه تقیلو فر   مروج امور کشاورزی

32623410

مرکز ارمغانخانه

49

مسعود مشکینی     سرپرست مرکز ارمغانخانه

32242187

50

 پریناز حسنی   مروج امور کشاورزی

51

نسرین سلطانی     کارشناس زراعت

52

 رحیمه سعادتی   کارشناس حفظ نباتات

مرکز بوغداکندی

53

رحمان قربانی     سرپرست مرکز بو غدا کندی

32347288

54

حامد شریفی   مروج امور کشاورزی

55

فرخ کریمی     مروج امور کشاورزی

56

 سحر مهاجری   مروج امور کشاورزی

مرکز حصار

57

بهرام بهلولی     سرپرست مرکز حصار

32635354

58

 امیر هوشنگ فقیری   کارشناس ترویج کشاورزی

مرکز انداباد

59

محمد وفا     سرپرست مرکز اند آباد

58500966

60

 محمد کیمیا قلم   کارشناس ترویج کشاورزی

61

سمیه سلیمی     کارشناس ترویج کشاورزی

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
2933
12818
6190896

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

تماس با جهاد زنجان

زنجان - میدان هنرستان - ...

تلفن : 33775014

آدرس جهاد کشاورزی شهرستان زنجان

امروز : شنبه 16 آذر 1398

آخرین تاریخ به روز رسانی پنج شنبه 14 آذر 1398 8:32:10 ق ظ می باشد