شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

عبدالحسین ادیبان

مدیر شرکت خدمات حمایت کشاورزی

شرح وظایف:

 1- تعیین‌ خط‌مشی‌ و ضوابط‌ مناسب‌ در جهت‌ تولید، تکثیر، تدارک‌، توزیع‌، حمل‌ونقل‌ و خریدوفروش‌ نهاده‌.

 2- تولید، تکثیر، تدارک‌، تهیه‌، توزیع‌، حمل‌ونقل‌ و فروش‌ و واردات‌ نهاده‌ راسا یا توسط‌ بخش‌ تعاونی‌ و خصوصی‌.

 3- تحصیل‌ نمایندگی‌ از مؤسسات‌ و اعطای‌ نمایندگی‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ مرتبط‌ با موضوع‌ شرکت‌ به‌ منظور اجرای‌ وظایف‌ مندرج‌ در ماده‌ (2) با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌.

 4- سرمایه‌گذاری‌ و مشارکت‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ و با خرید سهام‌ شرکت ها به‌ منظور پیشبرد اهداف‌ شرکت‌ با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌.

 5- اخذ تسهیلات‌ اعتباری‌ از بانک ها و مؤسسات‌ اعتباری‌ به‌ منظور پیشبرد اهداف‌ شرکت‌ با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌.

 6- تهیه‌ و تامین‌ ماشین الات‌، وسایل‌ و لوازم‌ یدکی‌، تجهیزات‌ ساختمان ها و تاسیسات‌ مربوط‌ اعم‌ از منقول‌ و غیر منقول‌ در جهت‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ شرکت‌.

 7- انعقاد قرارداد با اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ در زمینه‌ اجرای‌ موضوع‌ ماده‌ (4).

 8- ایجاد مراکز خرید، بوجاری‌، بذرگیری‌، درجه‌بندی‌، ضدعفونی‌، بسته‌بندی‌ و نگهداری‌ انها.

 9- تامین‌ نیازمندی ها و اقدام‌ به‌ انجام‌ هرگونه‌ عملیات‌ کشاورزی‌، بازرگانی‌ و سایر عملیاتی‌ که‌ در چارچوب‌ این‌ اساسنامه‌ برای‌ تامین‌ منظورهای‌ فوق‌ ضروری‌ باشد.

 10- کنترل‌ مزارع‌ تکثیری‌ مورد عمل‌ با همکاری‌ مؤسسات‌ تحقیقاتی‌ ذیربط‌.

 11- انجام‌ اقدامات‌ و تمهیدات‌ لازم‌ جهت‌ کنترل‌، نظارت‌ و فراهم‌ نمودن‌ تسهیلات‌ ضروری‌ برای‌ تولیدکنندگان نهاده‌ طرف‌ قرارداد.

 12- صادرات‌ مازاد بر مصرف‌ داخلی‌ نهاده‌ با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌.

 13- انجام‌ مطالعات‌ کاربردی‌ و بازرسی‌ به‌ منظور کنترل‌ کیفی‌ و توسعه‌ تولید.

 14- احداث‌ و اداره‌ امور کارگاه ها و کارخانجات‌ جنبی‌ و نیز ساخت‌ و تهیه‌ تجهیزات‌ و مواد اولیه‌ مرتبط‌ با کار و اهداف‌ شرکت‌ از جمله‌ ساخت‌ و فرموله‌ کردن‌ انواع‌ کودهای‌ شیمیایی‌ و سموم‌ دفع‌ افات‌ نباتی‌.

 15- برگزرای‌ و تدارک‌ دوره‌های‌ مختلف‌ اموزشی‌ در سطوح‌ تخصصی‌ و مورد نیاز شرکت‌ با هماهنگی‌ و تایید مراجع‌ ذیربط‌.

 16- انجام‌ هرگونه‌ عملیات‌ مجاز در زمینه‌ وظایف‌ شرکت‌.

 تبصره‌ 1- این‌ شرکت‌ مسؤول‌ تولید، تهیه‌ و توزیع‌ بذر و نهال‌ اصلاح‌ شده‌ و مرغوب‌ مورد نیاز کشور (به‌ استثنای‌ بذر و نهال‌ مرتعی‌ و جنگلی‌ غیر مثمر) بوده‌ و واردات‌ بذر و نهال‌ توسط‌ ان از خارج‌ از کشور ممنوع‌ می باشد.

 تبصره‌ 2- تولید بذر و نهال‌ تا پایان مرحله‌ مادری‌ همچنان برعهده‌ مؤسسات‌ تحقیقاتی‌ وزارت‌ کشاورزی‌ می باشد.

 تبصره‌ 3- شرکت‌ موظف‌ است‌ در تهیه‌ و تامین‌ ماشین الات‌ و ادوات‌ کشاورزی‌ و سایر تجهیزات‌ مورد نیاز هماهنگی‌های‌ لازم‌ را با واحدها و مؤسسات‌ مسؤول‌ در وزارت‌ کشاورزی‌ به‌ عمل‌ اورد.

 

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
3805
14394
7526262

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


آدرس شرکتهای خدمات حمایت کشاورزی

امروز : سه شنبه 12 فروردين 1399

آخرین تاریخ به روز رسانی 2 ساعت و-25 دقیقه قبل می باشد